Over ons

SUSTINVEST is een internationale investerings- en consulting groep gevestigd in België.

SUSTINVEST is in 2015 opgericht door Joost Van Meerbeeck (1964), die het grootste deel van zijn carrière heeft doorgebracht bij de investeringsmaatschappij HAL Trust, officieel genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. (ticker symbol: HAL NA).

De focus van SUSTINVEST is het verwerven van significante deelnemingen in bedrijven of fondsenbeheerders, met als doel aandeelhouderswaarde te creëren (op lange termijn). Belangrijk in het selectieproces is, naast gebruikelijke investerings- en rendementscriteria, de mogelijkheid voor SUSTINVEST om een actieve rol te kunnen opnemen als aandeelhouder, bestuurder of (herstructurerings)manager. SUSTINVEST beperkt zich niet tot bepaalde sectoren of enkel tot mature bedrijven. Omwille van de lange termijn van haar doelstelling, is SUSTINVEST zeer flexibel met betrekking tot haar investeringshorizon.

Daarnaast biedt SUSTINVEST ook consulting- , governance- en corporate finance-diensten aan, onder andere aan buitenlandse (co)investeerders.

De naam SUSTINVEST verwijst naar de ambitie om een “supportive, stable en sustainable” aandeelhouder, business partner en/of adviseur te zijn.


Over ons

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x