Internationale investeringen en consulting

Meer info?

SUSTINVEST is een internationale investerings- en consulting-groep met een focus op het verwerven van relevante participaties in ondernemingen of fondsenbeheerders, om daarmee over langere termijn aandeelhouderswaarde te creëren. Belangrijk in het selectieproces is, naast gebruikelijke investerings- en rendementscriteria, de mogelijkheid voor SUSTINVEST om een actieve rol te kunnen opnemen als aandeelhouder, bestuurder of  (herstructurerings)manager. SUSTINVEST beperkt zich niet tot bepaalde sectoren of tot enkel mature bedrijven. Omwille van haar lange termijn doelstelling, is SUSTINVEST zeer flexibel qua investeringshorizon.

Onze conclusie na het laatste GEI-artikel : nood aan betere politieke besluitvorming en hoe die te bereiken

Naar aanleiding van onze betrokkenheid, ook redactioneel, bij de impuls van de Ghent Economic Insights (GEI), geven wij hieronder graag onze conclusies bij de publicatie van het laatste GEI-artikel (21 oktober 2022) , het eerste in een reeks over de energie-transitie.

7 november 2022

Lees meer

Private equity heading for a fall

The Economist wees recent op het bubbel-gevaar in de private equity (PE) markt. Wij berekenden dat bij de huidige lange termijn rente (na de recente stijging) én bij terugkeer van ondernemingswinst-percentages (in GDP) naar pre-Corona-niveaus, de gemiddelde returns van PE-fondsen richting de 0 % zullen gaan en dat de PE-fondsen die vooral aankochten (ipv te verkopen) aan de torenhoge multiples van de laatste paar jaren waarde dreigen te vernietigen. Zoals alle financiële correcties hangt de timing natuurlijk ook af van de (aanvoer van) liquiditeit in de PE-markt, die voorlopig nog hoog blijft.

27 juli 2022

Lees meer

Een update van onze view over waterstof (hydrogen)

Wij zien een stijgend potentieel voor groene waterstof in de klimaat-transitie zolang (1) fossiele energie-prijzen hoog blijven, (2) de CO2 prijs dat eveneens blijft en (3) er een productie- en supply chain model kan gevonden worden met een voldoende lage (groene) kostprijs. Maar ook onder die voorwaarden zijn niet alle toepassingen economisch verantwoord. Zwaar transport blijft de beste economische case.

7 juli 2022

Lees meer

Betaalbare sociale zekerheid met de hulp van e-commerce

Er is discussie rond e-commerce en de vermeende mistoestanden daarmee in Nederland. Nochtans heeft het snel inspelen op die trend daar bijgedragen aan een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei en dus veel betere toekomstige betaalbaarheid van de sociale zekerheid.

24 februari 2022

Lees meer

SUSTINVEST neemt een actieve rol op bij het Leuven Institute for Advance Study (LIAS)

SUSTINVEST neemt een belangrijke rol op in het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS). Doel van LIAS is om met internationale academici en wetenschappers, multidisciplinaire onderzoeksprojecten te doen naar maatschappelijk relevante uitdagingen.

2 november 2021

Lees meer

Onze pijlers

Internationale investeringen

Internationale investeringen

SUSTINVEST richt zich op bedrijven of projecten met leidende en/of verdedigbare marktposities.

Impact investeringen

Impact investeringen

Sinds een paar jaar heeft SUSTINVEST ervoor gekozen om ook te investeren in fondsen en ondernemingen die niet alleen streven naar een marktconform rendement in hun activiteitengebied, maar die ook een positieve en blijvende maatschappelijke impact willen genereren met die investeringen of activiteiten.

Perspectieven

Perspectieven

Sinds haar betrokkenheid bij LIAS, wordt SUSTINVEST regelmatig gevraagd naar analyses, ervaringen of perspectieven waaraan het over bepaalde thema’s wil meewerken. Deze kunnen verder gaan dan de thema’s waarop ook LIAS werkt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x