Internationale investeringen en consulting

Meer info?

SUSTINVEST is een internationale investerings- en consulting-groep met een focus op het verwerven van relevante participaties in ondernemingen of fondsenbeheerders, om daarmee over langere termijn aandeelhouderswaarde te creëren. Belangrijk in het selectieproces is, naast gebruikelijke investerings- en rendementscriteria, de mogelijkheid voor SUSTINVEST om een actieve rol te kunnen opnemen als aandeelhouder, bestuurder of  (herstructurerings)manager. SUSTINVEST beperkt zich niet tot bepaalde sectoren of tot enkel mature bedrijven. Omwille van haar lange termijn doelstelling, is SUSTINVEST zeer flexibel qua investeringshorizon.

Onze pijlers

Internationale investeringen

Internationale investeringen

SUSTINVEST richt zich op bedrijven of projecten met leidende en/of verdedigbare marktposities.

Impact investeringen

Impact investeringen

Sinds een paar jaar heeft SUSTINVEST ervoor gekozen om ook te investeren in fondsen en ondernemingen die niet alleen streven naar een marktconform rendement in hun activiteitengebied, maar die ook een positieve en blijvende maatschappelijke impact willen genereren met die investeringen of activiteiten.

Perspectieven

Perspectieven

Sinds haar betrokkenheid bij LIAS, wordt SUSTINVEST regelmatig gevraagd naar analyses, ervaringen of perspectieven waaraan het over bepaalde thema’s wil meewerken. Deze kunnen verder gaan dan de thema’s waarop ook LIAS werkt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x