Perspectieven

Sinds haar betrokkenheid bij LIAS, wordt SUSTINVEST regelmatig gevraagd naar analyses, ervaringen of perspectieven waaraan het over bepaalde thema’s wil meewerken. Deze kunnen verder gaan dan de thema’s waarop ook LIAS werkt. Om hierop op een meer coherente en gestructureerde manier te kunnen ingaan zal SUSTINVEST begin 2022 starten met een regelmatige blog en ad hoc analyses over een aantal onderwerpen uit haar interesse- en ervaringsgebied.

Bij het starten van deze blog werden na overleg met enkele geïnteresseerde partners, volgende initiële thema’s weerhouden :

  • Investerings- en beleggingsperspectieven in verschillende "asset classes"
  • De Nederlandse aanpak : reflecties na 30 jaar ervaring als investeerder, manager, bestuurder (commissaris) en aldus betrokken observator in het Nederlandse economische, politieke en maatschappelijke bestel
  • Klimaatverandering : o.a. gebaseerd op 15 jaar ervaring als investeerder in en analist van wereldwijde renewable energy-projecten en -fondsen
  • Vergrijzing en de financiële macro-omgeving : o.a. gebaseerd op ervaring bij pensioenfondsen
  • China en overige emerging markets : hierbij zal m.n. geput worden uit onze (20 jaar) ervaring in betreffende landen 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x