7 July 2022

Een update van onze view over waterstof (hydrogen)

De gebruikelijke positieve conferentie-hype was nog iets sterker dan normaal, enkele weken terug op de European Hydrogen Investment Summit, eerst in Antwerpen (22-23 juni), daarna online. Dat had zeker ook te maken met de professionele organisatie, de ruime en internationale opkomst (250+) en het 50-tal start- en scale-up-bedrijven en –projecten die hun case mochten presenteren. Dat laatste na een preselectie van een “veelvoud aan ingediende dossiers”. Wij waren zelf als expert jury-lid gevraagd en gelukkig bleek de kwaliteit van de overige juryleden in de sessies die ons team bijwoonde, nog hoger.

De belangrijkste factor van de hydrogen-hype is natuurlijk de EU Green Deal van 500+ miljard Euro waarin oa een doelstelling is opgenomen om, tegen 2030, 20 miljoen ton jaarlijks H2-gebruik in de EU te realiseren, waarvan de helft lokaal geproduceerd en de andere helft geïmporteerd. Dat laatste lijkt ons te kunnen aan een zinvollere kostprijs (wat zelden de eerste focus van de EU is).

De andere factor die de interesse natuurlijk aanwakkert, is het sterk gestegen prijsniveau van de fossiele brandstoffen sinds de Oekraïne-crisis. Verschillende deelnemers benadrukten dit “positieve” punt, natuurlijk “zonder cynisch te willen zijn”. Dit gegeven is inderdaad een belangrijke versnellende factor in de klimaatstrijd, hoe lastig ook voor politici om dat uitgelegd te krijgen en/of met de correcte maatregel wat te compenseren. Hoe lang dat hoog prijsniveau blijft, is trouwens maar de vraag. Indien de olie- en gas-output van Rusland dezelfde blijft, maar nu vooral richting China en Azië gaat (ipv naar Europa), dan zouden de prijzen uiteindelijk naar pre-Oekraïne niveaus moeten terug dalen.

In ieder geval toonden verschillende presentaties op deze Hydrogen Summit nu een geschatte grijze waterstof productieprijs in de buurt van 2 euro per kg, ongeveer het dubbele van begin 2021. Dat maakt groene H2 (nog steeds intrinsiek minstens dubbel zo duur) alvast concurrentieel bij CO2-kostprijzen van iets minder dan 100 euro per ton (waar we nu in Europa niet ver meer vanaf zitten).

Onze view na 2 dagen intensieve presentaties en one-2-one meetings is nu de volgende.

De beste economische case voor waterstof blijft zwaar transport. De Nikola-trucks in Noord-Amerika zijn een aansprekend voorbeeld, maar ook voor shipping en treinen op lange afstand kan waterstof snel goedkoper worden dan diesel. De focus van Plug Power, dat recent nog een 300 M euro waterstoffabriek in de Antwerpse haven aankondigde, is een tweede voorbeeld : zware heftrucks, in tijden van groeiende e-commerce steeds intensiever gebruikt, kunnen nu ook gaan overschakelen naar waterstof zonder kosten-nadeel.

Mochten de prijzen voor fossiele brandstoffen voor langere termijn hoog blijven, dan wordt groene H2 voor industrieel gebruik (bv voor ammonia of methanol) ook cost-competitive, zeker bij een effectieve CO2-kost rond de huidige 80 euro per ton en een lage groene energieprijs. Voor dat laatste beweerden sommigen op deze Summit dat solar PV in Chili of in de Sahara nu al onder de 20 euro per MWh zou kunnen uitkomen, hoewel dat natuurlijk vooral afhangt van de gewenste rendementsvoet die men voor dat soort projecten hanteert (en die lijkt ons de afgelopen maanden enkel gestegen). Mbt offshore wind blijft waarschijnlijk enkel de periodieke gratis excess-stroom (die op momenten van te veel wind niet door de bestaande net-capaciteit kan opgenomen worden) interessant. Deze is naar onze mening echter op korte termijn te onregelmatig en op langere termijn te onzeker voor een solide investeringscase.

Dat laatste punt blijft ook de case voor waterstof als buffer-opslag van elektriciteit bemoeilijken. Die stelling is oa gebaseerd op het gegeven dat zolang de elektriciteitsproductie uit continue (fossiele) bron meer dan 30% van het totaal uitmaakt, de “hoeveelheid benodigde balancing” erg meevalt en kan opgevangen worden door relatief beperkte grid-investeringen en optimaal gebruik van de spreidbare opslagcapaciteit (en -behoefte) van het steeds toenemend arsenaal aan batterijen (bv naarmate meer elektrisch gereden wordt).

Voor het bijmengen van waterstof in de gas-grid voor verwarming ten slotte hoorden wij ook nu nog steeds geen steekhoudende economische argumenten.

Concluderend zien wij inderdaad een sterk stijgend potentieel voor groene waterstof in de klimaat-transitie over de komende jaren, zeker zolang (1) fossiele energie-prijzen hoog blijven, (2) de CO2 prijs dat eveneens blijft en (3) er een productie- en supply chain model kan gevonden worden met een voldoende lage (groene) energiekostprijs.


Auteur: Joost Van Meerbeeck


Een update van onze view over waterstof (hydrogen)

Private equity heading for a fall

The Economist wees recent op het bubbel-gevaar in de private equity (PE) markt. Wij berekenden dat bij de huidige lange termijn rente (na de recente stijging) én bij terugkeer van ondernemingswinst-percentages (in GDP) naar pre-Corona-niveaus, de gemiddelde returns van PE-fondsen richting de 0 % zullen gaan en dat de PE-fondsen die vooral aankochten (ipv te verkopen) aan de torenhoge multiples van de laatste paar jaren waarde dreigen te vernietigen. Zoals alle financiële correcties hangt de timing natuurlijk ook af van de (aanvoer van) liquiditeit in de PE-markt, die voorlopig nog hoog blijft.

27 July 2022

Read more

Betaalbare sociale zekerheid met de hulp van e-commerce

Er is discussie rond e-commerce en de vermeende mistoestanden daarmee in Nederland. Nochtans heeft het snel inspelen op die trend daar bijgedragen aan een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei en dus veel betere toekomstige betaalbaarheid van de sociale zekerheid.

24 February 2022

Read more

Economic Outlook Debate 2022

The macro-economic view on 2022 of the expert panel at the annual Economic Outlook Debate from the Booth business school.

13 January 2022

Read more

An EPIC institute in Chicago

A visit to EPIC, the Energy Policy Institute at the University of Chicago, gives an example of a rational way to tackle climate change issues and decisions.

1 December 2021

Read more

SUSTINVEST neemt een actieve rol op bij het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS)

SUSTINVEST neemt een belangrijke rol op in het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS). Doel van LIAS is om met internationale academici en wetenschappers, multidisciplinaire onderzoeksprojecten te doen naar maatschappelijk relevante uitdagingen.

2 November 2021

Read more

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x